ماموریت

بیانیه مأموریت: 
تعاونی فرهنگی، آموزشی راه رشد جامعهای از یادگیرندگان است که به یکدیگر برای" زندگی بهتر از طریق مشارکت " یاری می دهند، ما در اینجا یاد می گیریم که سرنوشتمان مشترک است و برای موفقیت خود و این جامعه باید در کنار هم بمانیم، یاد بگیریم و یاد بدهیم. 
 

ماموریت: 

 • کمک به یادگیرنده بودن در تمام طول زندگی
  در هزاره ای زندگی می کنیم که برخی آن را «عصریادگیری» نامیده اند، جوامعی می توانند به حیات خود ادامه دهند که پیوسته در حال یادگیری باشند. بنابراین یادگیرندگان باید این فرآیند را درک نمایند و مهارت های یادگیری پایه را بیاموزند. انسان یادگیرنده، جامعه یادگیرنده را بوجود می آورد و جامعه یادگیرنده جهان یادگیرنده را بنا می کند. ما سبک های یادگیری را به خوبی می شناسیم و به یادگیرندگان کمک می کنیم تا سبک آموختن خود را بدانند و با خودشناسی و تربیت حواس پنج گانه و آشنایی با تفاوت های فردی به خودآموزی دست یابند، و از تکنولوژی به عنوان ابزاری جهت تسهیل خودآموزی و یادگیری استفاده مناسب نمایند.
 • ایجاد بستر مناسب جهت تجربه مشارکت
  یادگیری مشارکتی یکی از شیوه های نوین آموزش است این شیوه باعث هم افزایی در امر یادگیری می شود. ما باور داریم یادگیری در این نگاه اساساً پدیده ای اجتماعی است که یادگیرندگان نقش فعالی در آن دارند و به جای رقابت، یکدیگر را به رسمیت می شناسند و اهداف یادگیری را با همیاری به دست می آورند، مجتمع آموزشی راه رشد با فراهم کردن فضای مشارکتی برای جامعه ی یادگیرندگان خود این امر را محقق می کند.
   
 • ایجاد روحیه درک وقایع غیرمنتظره و تلاش برای تحقق غیرمحتمل با بکارگیری مهارت های زندگی 
  تغییرات ناگهانی و پردامنه در دانش، زندگی و اقتصاد جهانی که عمدتاً با تحول تکنولوژی همراه بوده است ما را با جهانی مدام در حال تغییر روبرو کرده بنابراین لازم است به یادگیرندگان اصول استراتژی و مهارت های رویارویی با شرایط غیرمنتظره و غیرقطعی را آموزش دهیم تا بیاموزند که چگونه از میان مجمع الجزایر قطعیت، اقیانوس عدم قطعیت را درنوردند. ما از طریق آموزش مهارت های زندگی یادگیرنده را برای رویارویی با زندگی در چنین جهانی آماده می کنیم .
 • یادگیری بر اساس مداخله ی اجتماعی 
  ایجاد فرصت های واقعی برای تجربه، به افراد کمک می کند تا یاد بگیرند که چگونه از دانسته هایشان در شرایط مختلف زندگی استفاده کنند. یادگیرندگان برای آنکه بتوانند به صورت خودآگاه در ساخت های اجتماعی مداخله کنند باید توان نظری و مفهومی کافی برای فهم رویدادها در سطح اجتماعی را داشته باشند. ما با قرار دادن یادگیرندگان در معرض تجربه ی مداوم کاربست عملی و پذیرش مسئولیت اجتماعی به آنها کمک می¬کنیم تا سبک زندگی خود را در میان شیوه های پیچیده ی زندگی مدرن، بسازند.
 • یادگیری بر اساس فرهنگ و گفت و گو 
  گفت و گو مهمترین عنصر فرهنگی و مربوط به اخلاق نوع بشر است. از طریق آشنا ساختن یادگیرندگان با وضعیت تاریخ دیگر کشورها، آموزش
  زبان های خارجی، آشنایی با اعتقادات و نظام های فرهنگی، برای مراوده با تمدن ها و ملل دیگر، به یادگیرندگان آموزش لازم را می دهیم. از آنجا که انسان تواماً فرد، جزء جامعه و جزء نوع بشر است هر توسعه ی انسانی باید همراه با استقلال های فردی، مشارکت های جمعی و آگاهی از تعلق به نوع بشری باشد که این خطیر به خوبی در برنامه های آموزشی و پرورشی این مجتمع دیده می شود.
 • کمک به یادگیرندگان در ایجاد هویت زمینی و درک توسعه ی پایدار
  در قرن اخیر با پیدایش پدیده جهانی شدن، جهان بیش از پیش به یک کل تبدیل شده و این جهانی شدن رشد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته که آسیب های فراوانی را به منابع و محیط زیست وارد کرده است. بنابراین جهان به توسعه پایدار که محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط‌ زیست است، نیاز دارد. این مجتمع با ایجاد هویت زمینی از طریق آگاهی و حس وابستگی به زمین، سعی در آموزش مبانی توسعه پایدار دارد.
   

* یادگیرندگان، جامعه ای از دانش آموزان، معلمان، کارکنان و اولیاء می باشند. 

© کلیه حقوق سایت متعلق به مجتمع آموزشی راه رشد می باشد
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر