teacher tailk

تجربه های معلمی ) Teacher Talk ( : مجموعه سخنرانی هایی است با هدف انتشار تجربه های ارزشمند که در آن معلمان تجربه های خود را حداکثر در 18 دقیقه و عمدتا به شیوه ی داستان گویی بیان می کنند.این مجموعه به معلمان فرصت ارائه تجربه هایشان را به شیوه خلاق و جذاب می دهد.

© کلیه حقوق سایت متعلق به مجتمع آموزشی راه رشد می باشد
قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر